ciliba磁力吧

1945年,在二次世界大战的战火肆虐中,安娜和罗勃在德勒斯登相遇。一个是德国医院院长的掌上明珠,在家人以及未婚夫的呵护下成长,有着救助身旁所有人的一颗善良的心。另一个是英国皇家空军的轰炸机机师,在一次任务失败中坠毁德勒斯登。安娜救了他的性命,安娜善良温暖的心也打动了他。就这样慢慢地,两颗心越来越靠近…                                    
                               在此时,发现了罗勃真实身分的安娜,是要选择罗勃,还是要接受未婚夫的求婚?

爱情片推荐